XE BUS G004

100.000 

Kích thước: 19.7 x 67 x 76 cm

Chất liệu: gỗ thông tự nhiên

Trọng lượng: