DU THUYỀN

362.000  275.000 

Kích thước : 28 x 16 x 9,5 cm

Chất liệu: gỗ thông tự nhiên

Trọng lượng : 540 gr

 

Trân Cao Minh vừa mua sản phẩm
DU THUYỀN
Đã bán 119 lần