ĐOÀN TÀU HOẢ G008

269.000 

Kích thước: 66.5 x 6.2 x 11 (cm)

Chất liệu: gỗ thông tự nhiên

Trọng lượng: