MÁY BAY TRỰC THĂNG

329.000 

Kích thước: 30 x 12 x 10 cm

Chất liệu: gỗ thông tự nhiên

Trọng lượng: