Chương trình liên kết G.Happy

Điều khoản & Dịch vụ

Đồng ý

Khi đăng ký để trở thành một Affiliate ( Cộng tác Viên) trong Chương trình Affiliate G.Happy, bạn đã chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây:

G.Happy có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới làm tăng thêm hoặc tăng cường các chương trình hiện hành, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và nguồn lực mới. Tiếp tục sử dụng chương trình sau khi bất kỳ thay đổi như vậy sẽ được coi là đồng ý của bạn với những thay đổi như vậy.

Vi phạm bất kỳ điều khoản dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và tịch thu bất kỳ khoản hoa hồng liên kết có được trong quá trình vi phạm.

Điều khoản tài khoản

Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để trở thành một phần của Chương trình này.

Bạn phải cung cấp tên pháp lý đầy đủ, một địa chỉ email hợp lệ, và bất kỳ thông tin khác theo yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.

Đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một đăng nhập duy nhất chia sẻ bởi nhiều người không được phép.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự an toàn của tài khoản và mật khẩu của bạn. G.Happy không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật này.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung đăng tải và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

Một cá nhân hay pháp nhân có thể không duy trì nhiều hơn một tài khoản.

Bạn không thể sử dụng Chương trình liên kết cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc trái phép. Bạn không được vi phạm bất kỳ luật trong phạm vi quyền hạn của mình.

Bạn không thể sử dụng Chương trình liên kết để kiếm tiền trong trường hợp bạn tự mua sản phẩm.

Liên kết / hình ảnh trên trang web của bạn, trong email của bạn, hoặc các phương tiện khác

Mỗi thành viên trong chương trình tiếp thị liên kết được cấp 1 ID cá nhân. Bạn sẽ sử dụng ID này trong chương trình tiếp thị, quảng bá sản phẩm.

Phí giới thiệu / hoa hồng và thanh toán

Để kiếm được một khoản phí giới thiệu, khách hàng của bạn phải nhấp chuột qua một liên kết đặc biệt (chứa ID cá nhân của bạn) từ trang web, e-mail, mạng xã hội hoặc thông tin liên lạc khác của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ phải trả tiền hoa hồng lên các liên kết khi đơn hàng đã được giao thành công.

Việc thanh toán được tiến hành vào đầu mỗi tháng, phương pháp thanh toán sẽ do bạn lựa chọn.

Hạn của Chương trình

Thời hạn của chương trình này sẽ bắt đầu khi bạn tham gia mạng lưới tiếp thị của của tôi và sẽ kết thúc khi chấm dứt bởi một trong hai bên. Hoặc là bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Hiệp định này bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, bằng cách đưa ra thông báo bằng văn bản bên kia chấm dứt. Khi chấm dứt chương trình này vì lý do nào đó, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng, loại bỏ tất cả các liên kết đến https://www.ghappy.com.vn.

Đối chứng

Chúng tôi sử dụng hệ thống giao hàng toàn quốc của Viettelpost, mỗi đơn hàng sẽ có một Mã đơn vận khác nhau tương ứng với ID tham chiếu trong hệ thống của bạn.

Bạn có thể kiểm tra chính xác lịch trình giao hàng và tình trạng giao hàng trên trang web của Viettelpost